Entretenimientos

2x1
Auditorio Nacional Adela Reta – Auditorio Nelly Goitiño – Auditorio Vaz Ferreira
2x1
Auditorio Nacional Adela Reta – Auditorio Nelly Goitiño – Auditorio Vaz Ferreira

EMI

2x1
Sala Zitarrosa
2x1
Auditorio Adela Reta
2x1
Montevideo Shopping, Portones Shopping, Nuevo Centro Shopping y Punta Carretas Shopping
2x1
Auditorio Adela Reta